Regelmatig mag ik live een mind map te maken tijdens een conferentie of congres. En dat levert bijzondere ervaringen op! Bijzonder omdat ik meer te weten kom over de meest uiteenlopende onderwerpen en kennis maak met diverse goeroes op hun gebied. Bijzonder ook omdat de bezoekers tijdens het evenement via de mind map de rode draad vasthouden en nadien nog eens ‘door de dag kunnen wandelen’ aan de hand van die mind map.

Overigens is het voor mij (en dus waarschijnlijk ook voor andere aanwezigen) af en toe een uitdaging om die rode draad in een presentatie te ontdekken. Veel presentaties hebben een duidelijke structuur die ik dan ook relatief eenvoudig in de mind map kan brengen. Maar af en toe komt het voor dat ik me vertwijfeld afvraag wat de hoofd- en subthema’s zijn bij een presentatie. Ik geef er dan mijn eigen interpretatie aan, maar of mijn structuur dan overeenkomt met de bedoeling van de spreker …?

YoupLaat ik een voorbeeld nemen. Wanneer ik naar Youp van ‘t Hek kijk en luister, dan denk ik dat hij een mind map in z’n achterhoofd heeft. Vanuit zijn hoofdthema behandelt hij een aantal subthema’s en dwarrelt daar op zijn speciale manier omheen. Vervolgens keert hij terug bij het hoofdthema om dan het volgende subthema onder de loep te nemen. Ik zou er zo een mind map van kunnen maken! Bij Theo Maasen ligt dat wat lastiger. Hij lijkt zijn items op een lineaire manier aan elkaar te plakken – van zijn verhaal een mind map te maken is een uitdaging.

Bij een conferentie en een congres willen we de bezoekers niet in verwarring achterlaten. De presentaties vragen dan ook om een herkenbare structuur en een presentator die overtuigt.

In hoeverre hebben jouw presentaties een heldere structuur en weet je je verhaal overtuigend te brengen? Hoe? Zo! ondersteunt je graag – zie onze mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op!

Meer informatie over Event Mapping vind je hier.

Hans Terhurne