Enkele weken geleden gaf ik een workshop Business Mind Mapping bij NL Innovators in Den Haag. De groep bestond uit een tiental studenten die bij NL Innovators in multidisciplinair teamverband nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Vrijwel iedereen gaf aan mind mapping te kennen, dus bestond de eerste opdracht uit een voorstelrondje aan de hand van een […]

Meer