Hoe staat jouw business er voor? Wie zijn je klanten en welke waarde creeer jij voor ze. Welke kanalen gebruik je en wie zijn je belangrijkste partners? Wat zijn mogelijke, maar ook minder mogelijke toekomstscenario’s? Wat zijn je sterke en zwakke kanten, je kansen en bedreigingen?

Met de passende Business Modeling tools helpen we je jouw business vorm te geven. Op een visuele manier geven we je breder en dieper inzicht in de samenhangen van je actuele bedrijfsvoering en de toekomstige mogelijkheden. We helpen je de juiste vragen te stellen en antwoorden te vinden.

Wat je nu bent, is wat je bent geweest; en wat je zult zijn, is wat je nu doet …

Neem nu contact op voor een goed gesprek!

 • Strategie in kaart met een concept map

  Strategie in kaart met een concept map

 • Gedragen beslissing met behulp van Decision Mapping

  Gedragen beslissing met behulp van Decision Mapping

 • Samen processen verbeteren

  Samen processen verbeteren

 • Toekomstscenario's in kaart brengen

  Toekomstscenario's in kaart brengen

 • Sales Modeling

  Sales Modeling

 • Business Model Canvas

  Business Model Canvas

Business Modeling tools

Geef vanuit mogelijke en minder mogelijke toekomstscenario’s invulling aan je zakelijke en persoonlijke business model en kijk dan naar de invulling in detail (zoals bijvoorbeeld je business processen, sales, …). SWOT Mapping kan op verschillende momenten ondersteunend worden ingezet.

Busiess Modeling tools