CaptureDe voorliggende vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid van wijkbewoners vergroten bij de plannen die de gemeente voor een wijk heeft.

Wat me opviel was dat er blijkbaar al plannen waren voordat de bewoners betrokken werden … Maar toch, ze waren nog niet uitgevoerd. Enkele medewerkers van de gemeente hadden al eens kennis gemaakt met de inzet van mind mapping in dergelijke situaties. Ze wilden echter deze keer niet mij als facilitator inhuren maar zelf facilitator zijn. Eigenlijk een hele mooie vorm: de gemeente faciliteert het proces!

Tijdens de inspraakavond werd in kleinere groepen (World Café gedachte) gepraat over de gemeenteplannen voor de wijk. De opmerkingen werden op flip-charts in mind maps vastgehouden – daarmee ontstond een gemeenschappelijk beeld waarin ieders mening werd weergegeven. Zowel wijkbewoners als medewerkers van de gemeente gingen met nieuwe inzichten en commitment m.b.t. de vervolgstappen naar huis.

Interessant bij deze werkwijze is iedere keer weer, dat wat eerst een welles-nietes discussie dreigt te worden als vanzelf verandert in een dialoog. Minder de mening en meer het waarom achter de mening wordt belangrijk.

Zoals gezegd was ik op die inspraakavond niet de facilitator. Een week voor de betreffende avond heb ik medewerkers van de afdeling communicatie getraind. Deze eendaagse training bestond uit het hoe en waarom van mind mapping met aansluitend het oefenen met deze tool als facilitator. Vanzelfsprekend ben ik op de inspraakavond nog wel even gaan kijken hoe ze het er vanaf brachten!

Ben je ook op zoek naar mogelijkheden om de dialoog tussen overheid en burgers vorm te geven? Neem dan contact op!

Hans Terhurne